Raritetssidan – Fredrik I – 1/2 Dukat 1747 (småländskt guld)

ex 1. 

kvalitet 01/0

T.James Clarkes samling (inköpt före 1952) –> mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Californien –> mynthandlare Emile Bourgey, Paris –> Per-Otto Nordins samling (1962-1985) –> Ahlström 32-367 (1985) –> Julius Haganders samling (1985-2011) –>Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?

Nordin hade uppenbarligen 2 ex av detta årtal (se ex 3 nedan) och vilket av dem som kom från Clarkes samling kan inte säkerställas. Förhoppningsvis kommer Haganders uppgifter från Nordin själv. (Foto Hagander 2)

ex 2. 

kvalitet 01/0

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 3. 

“vorzüglich+”

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> LS samling

(privat foto)

ex 4.

kvalitet 01

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 5. 

kvalitet 01, “obetydlig kantskada”

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (dec 1964) –> Lars Bruuns samling (1964-2011) –>Philea 295 (2011) –> R.Jonssons samling (2011-2019) –> Helsingborgs Mynthandel –>?

Lars Bruun var lektor från Uppsala och han dog 2010 över 90 år gammal. (Jonssons foto)

ex 6.

Högbergs Mynthandel på 1950-talet –> E. Erikssons samling –> Hornkungens samling

(privat foto)

ex 7. 

kvalitet 1+/01, “ojämn plants”

C.O.Segerdahls samling –>?–> Ahlström 63 (2001) –> LS samling

Enligt Ahlström skulle detta vara Svenssons ex, men det stämmer ej. På SNF:s auktion 55 (dec 1964) var det Lars Bruun, Uppsala som var köpare och hans samling, inkl. ½ Ädelforsdukat 1747, såldes på Philea 295 (2011). (privat foto)

ex 8. 

kvalitet 1+

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingar (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Louis Collins –> Heritage Rare Coin Gallery (1990-1992) –> Antikören 11 (1992) –> Bengt Hemmingsson –> Myntgalleriets lagerlista 9 (1993) –>?–> Riibe 18 (2005) –>?

Myntet var även ute till försäljning på SBC auktion 28 i september 1991 men återköptes då av Heritages. (Foto Riibe 18)

ex 9. 

“very fine”

Ahlströms lagerlista 23 (1967) –> Manne Jakobssons samling (1967-1969) –>Claes-Olof Algårds samling (1969-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coins Gallery (1990-1991) –> Antikören 11 (1991) –>?–> Göran Matsson –> Svensk Mynthandel –>?

(Svensk Mynthandels foto)

ex 10. 

“sehr schön”

Künker 294 (2017) –>?

(Foto Künker 294)

ex 11. 

kvalitet 1/1+)(1

Ahlström 64 (2001) –> Westerlunds Mynthandel –> LS samling –> DS samling

(privat foto)

ex 12. 

kvalitet 1, “varit hängd, repor”

Ahlström 31-782 (1985) –>?–> Ahlström 33 (1986) –> Ahlström 34 (1986) –>?–> Hirsch 35 (1987) –>?

(Foto Hirsch 35)

ex 13. 

kvalitet 1, “varit hängd, repor”

Svea 6 (1979) –>?–> Ahlström 31-783 (1985) –> Ahlström 32 (1985) –>?

(Foto Ahlström 31)

(Foto Ahlström 31)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Malm

ex. Bukowski 7 (1883) –> Widlund

ex. Bukowski 19 (1885) –> Elliot

ex. Bukowski 80 (1892) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1015 (1893) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1016 (1893) –> Holmberg

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Bruun (1899-1914) –> Hess mynthandel (1914-1918) –> Berghman

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 –> Lindqvist som ombud

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Palm som ombud

ex. Berghmans dubbletter –> Appelgrens auktion 29/10 1918

ex. Numismatisk Orden 9/10 1976 kvalitet 1+/01

ex. Ahlströms lagerlista 58 (1978) kvalitet 1+