Raritetssidan – Karl XIV Johan – 4 Dukater 1838

Det finns numera fler än 15 kända ex av denna årgång och därför uppdateras sidan inte längre.

ex 1. 

“vorzüglich/stempelglanz, randfehler”

Gallerie des Monnaies (1969) –> Julius Haganders samling (1969-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –>?

“Randfehler” syftar förmodligen på stampklumparna kl 11 och 2 på åtsidan. (Foto Hagander 3)

ex 2.

Lars Lundells samling (köpt privat 1991-1992)

(Foto Hasse Nilsson)

ex 3. 

kvalitet 01

Harry Glück –> Åke Järnums samling (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –> J.Pedersens Mynthandel –>?–>Antikören 17 (1995) –>?

Schmitz auktion i Zürich hade genomgående mycket bra bilder, även om dom var svartvita. Här ser man ingen stampklump vilket tyder på att det är en annan stamp. Kvalitet 01 är Antikörens bedömning. (Spinks foto)

ex 4. 

kvalitet 01, “litet hack”

Ahlströms lagerlista 31 (1970) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk 22/3 1991 –>?–> Ahlström 59 (1999) –>?

Detta kan mycket väl vara bästa exemplaret. Bilden är från Ahlström 59 men bedömningen är Auktionsverkets, Ahlströms bedömning var 0 resp. 01/0. Det är lite osäkert om detta är samma ex hela vägen, men troligen är det så.

ex 5. 

kvalitet 01, “stampklump”

Uno Göranssons Mynthandel (1970) –> Sten Törngrens samling (1970-2000) –>Spinks auktion i London (2000) –> P.G.Carlsson –>?

Enligt Törngrens bok “Mitt liv i numismatikens underbara värld” får vi veta att han som nyinflyttad i Malmö bodde granne med en mynthandel som ägdes av Uno Göransson och att han köpte denna 4-dukat där i mars 1970 för 9000 kr. (Spinks foto)

ex 6. 

kvalitet 01, “stampklump”

Samling Bonde på Eriksberg (1916-2007) –> auktion Bonde 1 (2007) –>?

Tråkigt nog fanns det inte angivet vem Carl-Gotthard Bonde köpte detta ex av 1916. Priset var i alla fall 51 kr. (Foto Bonde 1)

ex 7.

kvalitet 01, “rispa, hanteringsmärken”

MISAB 29 (2018) –> Dales samling –>?

(Foto MISAB 29)

ex 8. 

MS-62 (NGC)

Walter F.Webb –> Louis Eliasbergs samling (1943-2005) –> Stacks auktion (2005) –> Lennart Philipsons samling (2005-2016) –> Stacks Bowers & Pontario auktion (januari 2016) –> Ottar Ertzeids samling –> AR:s samling

Eliasberg köpte många svenska mynt av denne Walter F.Webb under 40-talet. Det står inte angivet men förmodligen var det en mynthandlare. (Stacks foto)

ex 9.

MS-62 (PCGS)

Schulman 368 (okt 2021) –>?

(Foto Schulman 368)

ex 10. 

“nära UNC”

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?

Inte så många tydliga kännetecken på detta ex men det saknar stampklumpen på åtsidans rand. Dessutom låg det i minst 20-30 år i Nordins samling. Han slutade nog i princip att samla i början av 1970-talet. (Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 11. 

kvalitet 01

Bruun Rasmussen 824 (2011) –>?

Inte så många kännetecken men den svarta fläcken på frånsidans rand kl 12 bör ensam räcka till för identifiering. (Foto Bruun-Rasmussen 824)

ex 12.

kvalitet 01

MISAB 36 (2021) –>?

Förmodligen ett bättre ex än många av de som visas här ovan. Det är dock det senast inlagda exemplaret med den angivna kvalitén 01, så då hamnar det här nere. (Foto MISAB 36)

ex 13. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 28 (1983) –>?

Ahlström har sålt 4-dukater 1838 vid minst 6 tillfällen men angett raritetsbeteckning endast vid 3 av dem. Varför denna inkonsekvens kan man ju undra. (Foto Ahlström 28)

ex 14. 

kvalitet 1+/01, “stampklump”

Aurum 4 (2008) –> Einar Nistads samling –> Frimärkeshuset i Norges auktion 2012 –>?–> Künker 234 (2013) –>?

Märket på fältet mitt för I i XIV  är tydligt även på det norska fotot, likaså märkena på kinden. (Foto Aurum 4)

ex 15. 

kvalitet 1+, “små hack, stampklump”

Niklas Alexander Bolins samling (-1935) –> i Bolins dotters ägo (1935-1948) –> i dottersonen Claes-Olof Algårds samling (1948-1974) –> Ahlström 5 (1974) –> Clifford Söderberg –>?–> Ahlström 61 (2000) –>?–> Frimärkshuset 150 (2019) –>?

(Foto Frimärkshuset 150)

ex 16. 

kvalitet god 1+

Svea 6 (1979) –>?–> Hirsch 23 (1982) –>?–> Phlilea 291 (2010) –>?

(Foto Philea 291)

ex.

Holger Nyströms samling –> Hans Schulmans auktion i New York nr 1427 (1956) –>?

Äldre bilder av mynt är alltid vanskliga vid identifiering och då speciellt ringpräglade mynt utan tydliga kännetecken. Därför kan denna och nedanstående bild inte räknas in bland de kända exemplaren. (Schulmans foto)

ex.

Sally Rosenberg katalog 66 (1929) –>?

(Foto Sally Rosenberg)

Andra kända försäljningar:

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> Bukowski

ex. Bukowski 74 (1892) –> Holmberg

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Finska Konstföreningen 

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmbergs Mynthandel

ex. Carl Lundström –> Holmberg 105 (1914) kvalitet 0

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 01

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1+, “stämpelglans på frånsidan”

ex. Boberg 3 (sept 1926) kvalitet 01

ex. Peter Thomsen –> Sagförernes Auktioner, Köpenhamn (sept 1950)

ex. Kung Farouk –> Sotheby’s, London (feb-mars 1954)

ex. Holger Nyström –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 nr 1427

ex. Holger Nyström –> Hans Schulmans auktion i New York 1956 nr 1428

ex. Sven Svensson –> SNF 54 (maj 1964)

ex. Ahlströms lagerlista 15 (1964)

ex. Ahlströms lagerlista 29 (1969)

ex. Schweizerischer Bankverein (Basel) & Gallerie des Monnaies (Geneve) auktion 1974

ex. Ahlströms lager 55-56 (1977) –> Ahlström 17 (1978) kvalitet 01, “stampklump”

ex. Stockholms Auktionsverk 24/11 1990 kvalitet 1+/01

ex. Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 kvalitet 1+/01

ex. Philea 265 (2008)  kvalitet 01

ex. MISAB 29 (2018) –> Dales samling kvalitet 01