Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1752

ex 1. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 33-34, 36-38 och 40 (1970-72) –> Bjarne Ahlström (1972) –>Claes-Olof Algårds samling (1972-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –>Spinks auktion i Zürich (1990) –> Bjarne Ahlström –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> Conrad Quensels samling (1899-1918) –> samling Bonde på Eriksberg (1918-2007) –> auktion Bonde 1 (2007) –>J.Pedersens Mynthandel –> Lennart Philipsons samling –> Stack´s Bowers & Pontario auktion (januari 2016) –> Ottar Ertzeids samling (2016-2018) –> MISAB 26 (2018) –>AR:s samling

(Foto MISAB 26)

ex 3. 

kvalitet 1+, “obetydliga hack”

Ahlström 31 (1985) –> Ahlströms lagerlista 64 (1986) –>?–> Ahlström 65 (2002) –>?

De “obetydliga hacken” är nog så betydelsefulla, speciellt det på halsen syns på båda auktionsbilderna och bevisar att det är samma exemplar. Det ska också sägas att myntet var bedömt till 1+ på auktion 31 och 1+/01 på auktion 65. Inte ens Ahlström, som allmänt ansågs vara en säker bedömmare, klarade av att vara konsekvent alla gånger. (Foto Ahlström 65)

ex 4. 

kvalitet 1+, “bucklig”

Lars Emil Bruuns samling nr 1955 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghman samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman i Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> Virgils bror Horace Brand ärver Berghmans mynt –> mynthandlare B.G.Johnssons i St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess i Lüzern (1950) –> Gunnar Ekströms samling (1950-1980) –>Ahlström 22 (1980) –> Claes-Olof Algård –>?–> Stockholms Auktionsverk 6/1984 –>?–> Hirsch 28 (1985) –>?

Man kan se buckligheten även på Bruuns bilder. (Foto Ahlström 22)

ex 5. 

kvalitet 1+, “varit böjd och infattad”

Ahlström 50 (1994) –>?

(Foto Ahlström 50)

Andra kända försäljningar:

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> KMK

ex. J.F.C.Reimmann, Hanover –> Adolf Hess 48 (1892)

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Helsingfors Museum

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 1

ex. Sven Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Skårman kvalitet 0

Karl Skårman sålde ju sin samling till Per Hellström 1953, men enligt en anteckning i en auktionskatalog ska han ändå ha köpt denna i december 1964.

ex. Numismatisk Orden (1973) kvalitet 1+/01