Raritetssidan – Karl XI – 8 Mark 1665

Kronjämförelse

Det finns 4 olika kronvarianter och listan nedan är ordnad efter dessa. Kronorna skiljer även i storlek men det räcker med att titta på kronringen för att se skillnaden.

Krona 1

ex 1.

kvalitet 1+/01, “liten kantskada, repa”

Lars Emil Bruuns samling nr 1244> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?–> Karlskrona Mynthandel (2019) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “hack”

Münzen und Medaillen VIII (1949) –> Gunnar Ekströms samling (1949-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Per Mattsson –>?–> Nordlinds auktion i november 2011 –> 59

(Foto Ahlström 8)

ex 3.

kvalitet 1+

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 4.

kvalitet 1+, “små plantsfel, liten kantskada, repor”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 5.

kvalitet 1+, “repor, varit hängd, påbörjat hål”

Ahlström 25 (1982) –>?

(Foto Ahlström 25)

ex 6.

kvalitet 1+, “silverprov, rengjord”

MISAB 25 (2017) –> köpare 61

(Foto MISAB 25)

ex 7.

Åke Järnums samling –> Bertil Wennströms samling (1979-2001) –> Berndt Göhles samling (nr 4)

(Foto från Göhles bok)

Krona 2

ex 8.

kvalitet 1+

Münzen und Medaillen, Basel, auktion XII (juni 1953) –>?–> Ahlström 34 (1986) –> Harry Ungfeldts samling (1986-2015) –> MISAB 16 (2015) –> Berndt Göhles samling (nr 6)

(Foto MISAB 16)

ex 9.

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 2 (1972) –> Birger Wennberg (Hirsch Mynthandel) –>?–> Ahlström 40 (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143:863 –>?–> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> Balatonsamlingen

(Foto Ahlström 2)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Sten Törngrens samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 11.

Ove Karlssons samling, inköpt före 2003 –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

Krona 3

ex 12.

kvalitet 1+/01

KMK –> SNF 55 (1964) –> Claes-Olof Algårds samling (1964-1977) –> J.Pedersens auktion i mars 1977 –> Sten Törngrens samling (1977-2000) –> Spinks 143:862 –> Ingemar Wallin –> Ronny Throttens samling –>?

På SNF 55 såldes den 3:e delen av Sven Svenssons samling. När Svenssons 8 Mark 1665 skulle säljas utnyttjade dock KMK sin förhandsrätt och bytte ut det mot sitt gamla utställningsex. (J.Pedersens foto)

ex 13.

Pecunia (2012) –> Berndt Göhles samling (nr 5)

Bilden är hämtad från Göhles bok och där visades bara frånsidan.

Krona 4

ex 14.

MS63

Eric P. Newmans samling –> Heritage 3029 (2014) –>?–> Heritage 3089 (2021) –>?

(Foto Heritage 3029)

ex 15.

kvalitet 1+

Ahlström 64 (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 7)

(Foto Ahlström 64)

ex 16.

auktion i USA (ca 2014) –> R.Jonssons samling

(privat foto)

ex 17.

kvalitet 1+, “kantspricka”

Tonkin 10 (1998) –>?

Svårt att fastställa stampkombinationen, men däremot är ju kantsprickan väldigt utmärkande för exemplaret. (Foto Tonkin 10)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nordlinds lagerlista 7 (1977) kvalitet 1+

ex. Münzen und Medaillen AG, Basel auktion 8 (1949) sehr schön

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Israel Berghmans dubbletter –> Appelgrens handskrivna auktion 29/10 1918 –> CG Bergman

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Stjernstedt –> Antell –> Helsingfors Museum

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1852) –> KMK

ex. Westring –> Bokauktionskammaren (1837) –> Riksbanken