Raritetssidan – Karl X Gustav – 1 Mark utan år (CAROLUS)

ex 1.

kvalitet 1+, “lätt rengjord, obetydligt plantsfel”

Bonde 1 (2007) –> H.Westerlund –> MISAB 9 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 2.

kvalitet 1+

Mynthusets auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

Lars Emil Bruuns samling nr 1186 –> mynthandlare Adolph Hess mynthandel, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?–> Appelgren 45 (1923) –> Gunnar Ekströms samling (1923-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –>?–> Ahlström 25 (1982) –> Ahlströms lagerlista 63-64 (1984-1986) –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk 1991 –> Sten Törngrens samling (1991-2000) –> Spink 143 i London (2000) –> åter till Törngren –> Ove Karlssons samling

Detta var ett av de första mynten i Ekströms samling. (Foto Ahlström 22)

ex 4.

kvalitet 1

Ahlström 7 (1974) –> Åke Järnums samling (1974-1979) –>?–> Ahlström 59 (1999) –>?

(Foto Ahlström 59)

Försäljningar där foto saknas:

ex. graf Robert Douglas –> Hess/Leu 34 (1967)