Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1728 (motställda F)

ex 1. 

“vorzüglich”

(Sven Svenssons samling –> SNF 55 (december 1964 –> Harry Glück) –> Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen auktion 80 (1994) –> Julius Haganders samling (1994-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

Parentesen (kring Svensson och Glück) betyder att proveniensen inte är säkerställd, men det var Glück som var köpare på SNF:s auktion och Nordin var en av hans bättre kunder. Glück hade bland annat hjälpt Nordin 5 år tidigare med köpet av Clarkes samling. (Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “lätt vågig, obetydlig kantskada”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> Wallins Mynthandel på Tradera 2014 –>?

(Wallins foto)

ex 3.

Lars Emil Bruuns samling nr 1828 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?

Ingen bra bild, men nog är det ställt utom alla tvivel att det inte är detsamma som något av de andra exen. (Bild från Bruuns katalog del 2)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Max Ritter von Wilmersdörfer –> Hamburgers auktion i november 1907