Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1745/44

Frånsidan med ompunsningen 1745/44 känns lättast igen på att årtalsfemman ligger mitt emellan 4:an och punkten. På frånsidor med rena årtal är 5:an förskjuten åt endera sidan.

ex 1. 

“vorzüglich-stempelglanz”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34, Luzern (1967) –> Julius Haganders samling (1967-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Anders Kihlbergs samling (2017-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 2. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 23 (1967) –>?–> Ahlströms lagerlista 33, 35 och 38 (1970-71) –>?

(Foto Ahlströms lagerlista 23)

ex 3.

MS 62

Heritages 3115 (2024) –>?

(Foto Heritages 3115)

ex 4. 

“fast vorzüglich”

Künker 166 (2010) –>?–> Gorny & Mosch 217 (2013) –>?–> Künker 245 (2014) –>?

(Foto Künker 245)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 30 (1984) –> Hirsch Mynthandel –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1290) –> Borås Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “små repor”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 7. 

kvalitet 1+, “obetydlig repa, något bucklig

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> MM:s samling –> R.Jonssons samling (-2020) –> GR:s samling

(Foto Bonde 5)

ex 8. 

kvalitet 1+

Ahlström 64 (2001) –>?

(Foto Ahlström 64)

ex 9. 

kvalitet 1/1+

Thord Lunds samling –> Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Selins Mynthandel (2019) –>?

(Foto Selins Mynthandel)

ex 11.

Ludvig Grabow auktion 18 (1941) –>?

Dålig bild, men böjningen borde gå att känna igen om myntet dyker upp igen. (Foto Ludvig Grabow)

ex 12.

Hess/Leu 32 (1967) –>?

Ännu en dålig bild och den här gången är det centreringen som avviker från övriga exemplar. (Foto Hess/Leu 32)

Obestämbart ex:

Lars Emil Bruun –> Adolph Hess mynthandel (1914-1918) –> Israel Berghman –>?

För att vara så gammal är ju bilden hyfsad, men det är ändå svårt att avgöra om det är samma som något av de andra . Kanske är den mest lik bilden från Auktionsverket 1991, men det är långt ifrån säkert att det är det heller. (Bild från Bruuns katalog del 2)