Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1745/44

Frånsidan med ompunsningen 1745/44 känns lättast igen på att årtalsfemman ligger mitt emellan 4:an och punkten. På frånsidor med rena årtal är 5:an förskjuten åt endera sidan.

ex 1. 

“vorzüglich-stempelglanz”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34, Luzern (1967) –> Julius Haganders samling (1967-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Anders Kihlbergs samling (2017-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 2. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 23 (1967) –>?–> Ahlströms lagerlista 33, 35 och 38 (1970-71) –>?

(Foto Ahlströms lagerlista 23)

ex 3. 

“fast vorzüglich”

Künker 166 (2010) –>?–> Gorny & Mosch 217 (2013) –>?–> Künker 245 (2014) –>?

(Foto Künker 245)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 30 (1984) –> Hirsch Mynthandel –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1290) –> Borås Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “små repor”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “varit hängd”     1734 års porträtt

Numismatisk Orden oktober 1974 –>?

Det stod inget om ompunsningen av årtalet i beskrivningen, men som tur är så är stampen lätt att känna igen. Årtalsfemman är nämligen mitt emellan 4:an och punkten vilket den inte är vid rena årtal. På åtsidan hittar man 1734 års porträtt och det gör detta ex unikt bland de kända privata exemplaren. (Österlunds foto)

ex 7. 

kvalitet 1+, “obetydlig repa, något bucklig

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> MM:s samling –> R.Jonssons samling (-2020) –> GR:s samling

(Foto Bonde 5)

ex 8. 

kvalitet 1+

Ahlström 64 (2001) –>?

(Foto Ahlström 64)

ex 9. 

kvalitet 1/1+

Thord Lunds samling –> Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Selins Mynthandel (2019) –>?

(Foto Selins Mynthandel)

ex 11.

Ludvig Grabow auktion 18 (1941) –>?

Dålig bild, men böjningen borde gå att känna igen om myntet dyker upp igen. (Foto Ludvig Grabow)

ex 12.

Hess/Leu 32 (1967) –>?

Ännu en dålig bild och den här gången är det centreringen som avviker från övriga exemplar. (Foto Hess/Leu 32)

Obestämbart ex:

Lars Emil Bruun –> Adolph Hess mynthandel (1914-1918) –> Israel Berghman –>?

För att vara så gammal är ju bilden hyfsad, men det är ändå svårt att avgöra om det är samma som något av de andra . Kanske är den mest lik bilden från Auktionsverket 1991, men det är långt ifrån säkert att det är det heller. (Bild från Bruuns katalog del 2)