Raritetssidan – Karl XII – 1 Dukat 1697

ex 1. 

kvalitet god 01, “några rispor på frånsidan”

Sven Svenssons samling –> SNF 138 (1998) –>?–> Künker 151 (1999) –>?–>Wallins mh på Tradera (2010) –>?

(Wallins foto)

ex 2. 

kvalitet 01, “obetydligt bucklig”

Hermann Vogels samling –> mynthandlare Leo Hamburger, Frankfurt a. M. (1926) –>Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –>Ahlström 12 (1976) –>?–> SNF 119 (1987) –> Julius Haganders samling (1987-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –>MISAB 24 (2017) –> Hans Hirsch som ombud –> Stefan Widegrens samling (2017-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 3. 

kvalitet 1+/01 – 75

Schulmans auktion 30/5 1929 –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?–> Myntgalleriets lagerkatalog 9 (1993) –> A. Arvidssons samling –>Antikörens IT-auktion 5 (2000) –> 49 –> 50 

Hirsch Mynthandel försattes som bekant i konkurs 1990 varefter mynten i de upprättade konsortierna såldes på Stockholms Auktionsverks auktion i mars 1991. De mynt som Jan Hyllengren ropade in på Schmitz auktion i Zürich i maj 1990 hann dock aldrig hamna i något konsortium utan såldes av konkursförvaltaren på annat sätt. (Antikörens foto)

ex 4. 

kvalitet 1+

förvärvad av Carl Gotthard Bonde 27/5 1916 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2007) –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> H. Kruses samling

(Foto Bonde 1)

ex 5.

Inget är känt om detta ex, mer än att det finns i privat ägo. Bilden visar dock inget av de kännetecken som finns på de andra fyra exemplaren. (Privat foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Helsingfors museum