Typsamlingssidan – Adolf Fredrik – Silvermynt

1 Riksdaler     Typ 1      1751-1757 och 1759-1766

Valör ej angiven

(Foto MISAB 10)

1 Riksdaler     Typ 2      1767-1769

Med angiven valör

(Foto MISAB 10)

3 Daler sm      1770-1771

(1 Riksdaler      Typ 3)

(Foto MISAB 12)

2 Daler sm     1770

(2/3 Riksdaler)

(Foto MISAB 12)

1/2 Riksdaler     Typ 1      1752-1753, 1755 och 1766

Valör ej angiven

(Foto MISAB 29)

1/2 Riksdaler     Typ 2      1767-1768

Med angiven valör

(Foto MISAB 29)

1 Daler sm     1770

(1/3 Riksdaler)

(Foto MISAB 10)

1/4 Riksdaler     Typ 1      1752-1753, 1755, 1760 och 1765

Valör ej angiven

(Foto MISAB 20)

1/4 Riksdaler     Typ 2      1767-1768

Valör angiven

(Foto MISAB 13)

16 Öre sm     1770

(1/6 Riksdaler)

(Foto MISAB 16)

1/8 Riksdaler      1767-1768

(Foto MISAB 13)

8 Öre sm      1771

(1/12 Riksdaler)

(Foto MISAB 16)

4 Öre sm     1771

(1/24 Riksdaler)

(Foto MISAB 13)

4 Mark     1752-1755

(Foto MISAB 16)

2 Mark     1752 och 1754

(Foto MISAB 16)

10 Öre sm     1751-1756, 1760-1761 och 1763-1764

(Foto MISAB 19)

5 Öre sm     1751-1767

(Foto MISAB 25)

1 Öre sm     1753-1754, 1756-1758 och 1761

(Foto MISAB 28)

Kastmynt     Typ 1      (2 Mark)

Kröningen      1751

(Foto MISAB 16)

Kastmynt     Typ 2      (2 Mark)

Begravningen     1771

(Foto MISAB 28)