Typsida – Adolf Fredrik – 1 Öre sm

Myntfakta:

Stockholm     1753-1754, 1756-1758 och 1761    

1,2 g     ca 18 mm     25% silver     slät rand

Upplaga totalt: 521661 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)

Myntgravör:  Daniel Fehrman

     Typ 1:1.     1753     (66075 ex)      sm 114

     Typ 1:2.     1754     (68936 ex)     även 1754/53      sm 115

     Typ 1:3.     1756     (72318 ex)      sm 116

     Typ 1:4.     1757     (66472 ex)      sm 117

     Typ 1:5.     1758     (75585 ex)      sm 118

     Typ 1:6.     1761     (172272 ex)      sm 119

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 28)