Raritetssidan – Karl IX – Guldmynt

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
16 Caroliner
(256 Mark)
1611unik på KMK1
8 Caroliner
(128 Mark)
1606unik i Kalmar2
8 Caroliner
(128 Mark)
1611endast off.saml.3
4 Caroliner
(64 Mark)
16061unik på KMK4
4 Caroliner
(64 Mark)
16072unik på KMK5
4 Caroliner
(64 Mark)
16083endast off.saml.6
4 Caroliner
(64 Mark)
160942 kända ex7
2 Ungerska Gyllen
(22 Mark)
16061 känt ex8a
1/2 Riksdaler1606silveravslag261 känt ex8b
1 Carolin
(16 Mark)
160654 kända ex9
1 Carolin
(16 Mark)
160769 kända ex10
1 Carolin
(16 Mark)
160873 kända ex11
1 Carolin
(16 Mark)
161086 kända ex12
1 Carolin
(16 Mark)
16119unik på KMK13
6 Mark160910ganska vanlig14
10 Mark klipping1610112 kända ex15
5 Mark klipping1610kvadratisk
frånsida
124 kända ex16
5 Mark klipping1611kvadratisk
frånsida
131 känt ex17
16 Mark1607kastmynt till
kröningen
15endast off.saml?18
5 Mark klipping1611rombisk
frånsida
valör under
vasen
131 känt ex19a
5 Mark klipping1611rombisk
frånsida
valör bredvid vasen
131 känt ex19b
9 Caroliner
(144 Mark)
1610Minnesmynt75bUnik på KMK20
5 Mark klipping1610-1611samtida
förfalskningar
134 kända ex
6 Mark Göteborg1610161 känt ex21