Raritetssidan – Karl IX – 5 Mark klipping 1611 – rombisk frånsida – valör bredvid vasen

ex 1.

Nils-Unos samling

(privat foto)