Raritetssidan – Karl IX – 5 Mark klipping 1611 – rombisk frånsida – valör bredvid vasen

ex 1.

kvalitet 01

Nils-Unos samling –> Svensk Mynthandel –> MISAB 43 (2023) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 43)