Raritetssidan – Karl IX – 6 Mark Göteborg

ex 1.

kvalitet 1+

Herman Rosenbergs samling, Luzern (1950) –> förmedlat av Hess mynthandel –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes-Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Jan Hyllengren –> Bjarne Ahlström –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –> MM:s samling

Efter Schmitz auktion använde sig Bjarne Ahlström av Portugalösen han köpt (nr 266) för att av Hyllengren byta till sig denna 6 Mark som Hagander saknade i sin samling. (Foto Hagander 1)