Typsida – Karl IX – 4 Caroliner (64 Mark) – typ 4

Konungen i halvfigur, åtsidan utan inre ring

Myntfakta:

Stockholm     1609     19,84 g     ca 42 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 4

Nya sm 7

RRRR

(Foto Hagander 2)

Till utseendet identisk med 1609 års 6 Mark i silver, bortsett från det myntets valörbeteckning “VI MARK SVENSKA” på frånsidan.