Typsida – Karl IX – Minnesmynt till Göteborgs grundande

Myntfakta:

Göteborg     1610    

Upplagor okända

Myntmästare: Jan Bencken      1609-1611

Okänd gravör

Valörkrontyp“rätt vikt”Diam.HaltNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 19 Caroliner
(144 Mark)
låg44,64 gca 57
mm
97,9%
guld
2075bunik
på KMK
Typ 23 Riksdalerlåg
hög
87,75 gca 57
mm
87,5%
silver
84a
84b
73RRRR
Typ 32½ Riksdalerlåg
hög
73,12 gca 57
mm
87,5%
silver
85a
85b
74RRRR
Typ 42 Riksdalerlåg
hög
58,5 gca 57
mm
87,5%
silver
85a
85b
75aRRRR

Den “rätta vikten” är den vikt som myntet enligt myntordningen ska väga och inte den vikt som dessa unika mynt verkligen väger. Den enda kända 9 Carolinen väger exempelvis 44,74 g. Angående “krontyp” så gäller det kronan på åtsidans vapensköld. Jämför bilderna nedan så syns skillnaden tydligt.

Typ 1 med en låg krona på vapenskölden. (Foto KMK)
Typ 3 och 4 som båda har en hög krona. Det ska sägas att enligt nya SM-boken så ska alla silvertyperna finnas med båda krontyperna, men här tar vi bara med de varianter som vi har bildbevis på. (Foto Bonde 5)