Typsida – Karl IX – Minnesmynt till Göteborgs grundande

Myntfakta:

Göteborg     1610    

Upplagor okända

Myntmästare: Jan Bencken      1609-1611

Okänd gravör

krontyp“rätt vikt”
Typ 19 Caroliner
(144 Mark)
låg44,64 gca 57 mm97,9% guldsm 75bunik på KMK
Typ 23 Riksdalerlåg87,75 gca 57 mm87,5% silversm 73RRRR
Typ 32½ Riksdalerhög73,12 gca 57 mm87,5% silversm 74RRRR
Typ 42 Riksdalerhög58,5 gca 57 mm87,5% silversm 75aRRRR

Den “rätta vikten” är den vikt som myntet enligt myntordningen ska väga och inte den vikt som dessa unika mynt verkligen väger. Den enda kända 9 Carolinen väger exempelvis 44,74 g. Angående “krontyp” så gäller det kronan på åtsidans vapensköld. Jämför bilderna nedan så syns skillnaden tydligt.

Typ 1 med en låg krona på vapenskölden. (Foto KMK)
Typ 3 och 4 som båda har en hög krona. Det ska sägas att enligt nya SM-boken så ska alla silvertyperna finnas med båda krontyperna, men här tar vi bara med de varianter som vi har bildbevis på. (Foto Bonde 5)