Typsida – Karl IX – 2 Ungerska Gyllen (22 Mark)

Myntfakta:

Stockholm     1606     6,90 g     ca 27 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm–

Nya sm 8a

RRRR

(Foto Künker 279)

Ett mycket speciellt mynt som präglats med samma stampar som till 1606 års Carolin, men innan frånsidans valör “16 M” punsats in. Tidigare endast känd i silveravslag och detta ex i guld kom fram så sent som 2016 på Künker 279. För den som vill veta mer så är Bengt Hemmingssons artikel i SNT 2016:6 bästa alternativet.