Typsida – Karl IX – valörer präglade med stampar avsedda för 1 Carolin 1606

nya smgamla sm
2 Dukater
(2 Ungerska Gyllen)
guldutan valörsm 8asm–RRRR
1/2 Riksdalersilverutan valörsm 8bsm 26RRRR
1 Carolin
(16 Mark)
guldmed valörsm 9sm 5RRR

Bilden föreställer det enda kända exemplaret av 2 Dukater 1606, eller 2 Ungerska Gyllen som Bengt Hemmingsson anser är den valör man bör använda. Vikten på detta mynt är dock 6,90 g, vilket stämmer tämligen väl med den kommande myntordningen för 2 Dukater. Någon aktuell myntordning från 1606 är inte känd för varken Dukater eller Ungerska Gyllen, men präglingar av Ungerska Gyllen från Johan III:s regeringstid tyder på att den dubbla vikten borde ligga på en bit över 8 gram. Man kan förmoda att allt inte är upptäckt ännu i detta fall. I vilket fall präglades detta mynt innan valören 16 M punsades in i stampen. (Foto Künker 279)

Frånsidans omskrift är MONETA NOVA AVREA REGIS SVECIAE vilket fritt översatt betyder “Riket Sveriges nya guldmynt” och det borde ju innebära att stamparna var avsedda för just guldmynt. Ordet “avslag” står för präglingar i fel metall och ett bättre exempel än en silverprägling i 1/2 Riksdalers vikt med stampar avsedda för guldmynt får man leta efter. Även här skedde präglingen innan valören punsats in i stampen. (Foto Bonde 5)

Med den angivna valören 16 M ska upplagan, enligt Hemmingsson, ha varit respektingivande 4750 ex. Bara någon tusendel av dessa har överlevt till dags dato. (Foto Hagander 3