Typsida – Karl IX – 4 Caroliner (64 Mark) – typ 1

Konungen i helfigur med lagerkrans

Myntfakta:

Stockholm     1606     19,84 g     ca 51 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 1

Nya sm 4

1 unikt ex på KMK

(Foto KMK)