Typsida – Karl IX – 6 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1609     1,86 g     ca 20-21 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

gamla sm 10

Nya sm 14

Karl IX:s vanligast förekommande guldmynt

(Foto MISAB 38)