Typsida – Karl IX – 10 Mark klipping 

Myntfakta:

Stockholm     1610     3,27 g     ca 19×20 mm     87,0% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 11

Nya sm 15

RRRR

(Foto Hagander 4)