Typsida – Karl IX – 8 Caroliner (128 Mark) – Typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1606     39,68 g     ca 52 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm–

Nya sm 2

Ett unikt ex på Kalmar läns museum (ex Regalskeppet Kronan)

Enligt myntordningen för Caroliner ska den “rätta vikten” för detta mynt vara 39,68 g. I verkligheten väger det enda kända exet 34,34 g. (Foto Kalmar läns museum)