Typsida – Karl IX – 4 Caroliner (64 Mark) – typ 3

Konungen i halvfigur, åtsidan med inre ring

Myntfakta:

Stockholm     1608     19,84 g     ca 46 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 3

Nya sm 6

Förmodligen endast officiella samlingar

(Foto KMK)