Typsida – Karl IX – 8 Caroliner (128 Mark) – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1611     39,68 g     ca 52 mm     97,9% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm–

Nya sm 3

Endast officiella samlingar?

(Foto UUM)

Präglad med stampar till 20 Mark i silver. Texten “20 M S”, som satt under svärdshanden, har sedan slipats bort från myntet.