Raritetssidan – Karl IX – 5 Mark klipping 1611 – kvadratisk frånsida

ex 1.

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling (ss1686) –> Hirsch 2 (1970) –> Per Otto Nordins samling –>?

(Foto Hirsch 2)