Typsida – Karl IX – 5 Mark klipping 

Myntfakta:

Stockholm    1610-1611     1,64 g     ca 12,5×13,5 mm     75,0% guld

Vadstena     1611     ca 1,55 g     ca 12,5×13,5 mm     75,0% guld

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

ÅrMyntortVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11610Stockholmkvadratisk frånsida1612RRR
Typ 1:2a1611Stockholmkvadratisk frånsida1713RRRR
Typ 1:2b1611Vadstenarombisk frånsida
valör under vasen
19a13RRRR
Typ 1:2c1611Vadstenarombisk frånsida
valör bredvid vasen
19b13RRRR

Samtida förfalskningar

Typ 1:31610-1611lägre vikt < 1,4 gsm–RRR

Det finns även 4 kända exemplar (varav 2 privata) med årtalet 1612. Dessa anses dock vara förfalskningar avsedda för samlarmarknaden och präglade eller gjutna i senare tid.

Tidigare trodde man att 5 Mark skulle ha samma guldhalt som 10 Mark vilket är 20 karat (87%), men senare metallanalyser har visat en guldhalt på 18 karat (75%) för både 1610 och 1611. Förmodligen har man gått efter en myntordning som ännu ej återfunnits.

Typ 1:1 med årtalet 1610. (Foto Hagander 2)
Typ 1:2a med årtalet 1611, som även den har kvadratisk frånsida. (Foto Hirsch 2)
Typ 1:2b från Vadstena vilket kännetecknas av den rombiska frånsidan. (Foto från Schmitz katalog)
Typ 1:2c med valören bredvid vasen. (privat foto)
Typ 1:3 som är en samtida förfalskning vilket man känner igen på den låga vikten 1,35 g. (Foto från Schmitz katalog)