Typsida – Karl IX – Kastmynt till kröningen 1607

Myntfakta:

Stockholm     1607    

Upplaga okänt

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

“rätt vikt”
Typ 116 Mark4,96 gca 29 mm97,9% guldsm 15endast off.saml?
Typ 21/2 Riksdaler14,63 gca 29 mm87,5%silversm 76RRRR
Typ 31/4 Riksdaler7,31 gca 29 mm87,5%silversm–Unik i Lund
Typ 41/8 Riksdaler3,66 gca 29 mm87,5%silversm 77fler än 15 ex
Typ 1 som är präglad i Guld (Foto KMK)
Typ 2, 3 och 4 är däremot präglade i silver. (Foto MISAB 2)