Raritetssidan – Gustav II Adolf – 1/2 Riksdaler – kastmynt till kungens begravning – typ 4b

ex 1.

kvalitet 1+/01

Lars Emil Bruuns samling –> Adolph Hess auktion i Frankfurth am Main (1914) –> Israel Berghmans samling (1914-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Adolph Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekström ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Gunnar Sventofts samling –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 1+

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 3.

kvalitet 1+

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Adolph Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekström ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Kube, Berlin (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1987) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Ahlström 58 (1998) –> Selins Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 5.

kvalitet 1, “kanthack”

Ahlström 56 (1997) –> Göran Wallner –>?

(Foto Ahlström 56)

© 2021 Falcoin.se. All rights reserved.