Raritetssidan – Gustav II Adolf – hammarpräglade klippingar – 2 Öre 1627 (Säter)

ex 1.

kvalitet 1+)(1/1+, “lätt korroderad på frånsidan”

Ulf Ottossons samling –> Antikören 16-197 (1995) –> Antikören 17:67 (1995) –> Antikören 20 (1996) –> Antikören 21 (1997) –>?

(Foto Antikören 16)

ex 2.

kvalitet 1, “något korroderad” (58,17 g)

Ahlström 63 (2001) –> Lars Ekqvists samling (2001-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 3.

Katz e-auktion 19 (2019) –> J.Holmbergs samling

På denna syns överprunsningen 7 på 6 tydligt. (privat foto)

ex 4.

Ottis samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1/1?

Ahlström 53 (1996) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 6.

kvalitet 1/1?

Ahlström 71 (2004) –>?

(Foto Ahlström 71)

ex 7.

kvalitet 1/1?

Ahlströms lagerlista 11 (1963) –>?

(Ahlströms foto)

ex 8.

kvalitet 1?, “korrosion”, (60,70 g)

MISAB 3 (2010) –>?

(Foto MISAB 3)

ex 9.

kvalitet 1?, “korroderad på frånsidan”

Myntgalleriet 1 (1993) –> Ulf Ottosson –> Antikören 15 (1994) –> Antikören 17:68 (1995) –>?

(Foto Antikören 15)

ex 10.

kvalitet 1?/2)(1, “spår av hammaren på åtsidan, delvis svagpräglad”

Gustav Cavallis samling –> Boberg 5 (1927) –>?–> Ulf Ottossons samling –> Antikören 16:198 (1995) –>?

(Foto Antikören 16)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Högbergs mh (1958) –> Per Hellström (1958-1989) –> Gunnar Hellström

ex. Ahlström 30 (1984) kvalitet 1?, “årtalet oläsligt”

ex. Ahlström 37 (1988) –> PG Carlsson kvalitet 1?

ex. Schmitz (1978-1989) kvalitet 1 (56,26 g)

ex. Törngren –> Spink 143:588 (2000) osåld kvalitet 1, (57,28 g)