Raritetssidan – Gustav Vasa – 1/2 Mark 1556 – Åbo – sm 237

ex 1.

kvalitet 01, (app 973)

Sven Svenssons samling (ss1139) –> Hirsch 2:250 (1970) –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto Hirsch 2)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “mindre störande repa, korroderad, plantssprickor”

Ahlström 12 (1976) –>?–> MISAB 42 (2023) –> Karl-Åkes samling

(Foto MISAB 42)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydlig plantsspricka”

till samling Bonde på Ericsberg före 1896) –> Nordlinds auktion “Bonde 3” (2008) –> Roger L:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 4.

kvalitet 1+, “små plantsfel”

jordfynd från Åland –> privat 1985 –> Klaus Selinheimo nr 30 –>?

(MISABs foto)

ex 5.

kvalitet 1)(1/1+

(C.W. Burmester) –>?–> Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> St.Louis Coins –> Hess mynthandel. Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Nils J. Lindbergs samling (1975-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Gunnar J:s samling

Ahlström hade angivit Burmester som proveniens, men det verkar osäkert. Burmesters samling hamnade ju i Svenssons samling.(Foto MISAB 15)