Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1 Fyrk 1628 (Säter)

ex 1.

kvalitet 1

tandläkare Denkerts samling i Malmö (-1976) –> Karl-Erik Schmitz samling (1976-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich nr 635 (1989) –> Archie Tonkin –>?

Dessvärre saknades bild på de båda exemplar som Schmitz ägde, och dessutom har tryckfelsnisse varit framme och gett dem samma vikter som 1/2-örena som såldes i loterna före. Tack vare Törngrens efterlämnade anteckningar kan man dock slå fast att provenienskedjorna inte passar ihop med något av de andra kända exemplaren.

ex 2.

kvalitet 1?

Sten Törngrens samling –> Karl-Erik Schmitz samling 1984-1989 –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 636 (1989) –> Tonkin

(Foto saknas)

ex 3.

kvalitet 1? (vikt 8,35 g)

Bernhard Olofssons samling (-1946) –> Manne Jakobssons samling (såld på 1960-talet) –> Yngve Almers lagerlista 10 (1972) –> Per Arnfalks samling (1972-2019) –> MISAB 31 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 31)

ex 4.

kvalitet 1?/2 (vikt 6,80 g)

Ahlström 22 (1980) –> Rolf Sjöbergs samling (1980-1989) –> Ahlström 40 (1989) –>?–> MISAB 17 (2016) –> G.Jönssons samling

(Foto MISAB 17)

ex 5.

kvalitet 2 (vikt 7,28 g)

Ahlström 5 (1974) –> Per Arnfalk –>?–> Sten-A. Ivarssons samling –> MISAB 22 (2017) –> PEA:s samling

I katalogen till Ahlström 5 står att det “huvudsakligen” är mynt från Algårds samling. Just detta mynt är dock inlämnat av någon annan. Det har också sagts att Ivarsson köpte myntet på den auktionen men det är ingen tvekan om att det var Arnfalk som var köpare. Hur myntet sedan hamnade hos Ivarsson är okänt. (Foto MISAB 22)

ex 6.

Avesta Myntmuseum (privat)

(Foto Gabriel Hildebrand)

ex 7.

Faluns Gruvmuseum (privat)

(Foto saknas)