Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Dukat 1760

ex 1. 

kvalitet 01

Schulman 174 (19/1 1931) –>?–> Hirsch 38 (1989) –>?–> MISAB 4 (2011) –>?–> OF:s samling (2015)

På Hirsch auktion var denna faktiskt bara bedömd till 1+/01. (Foto MISAB 4)

ex 2. 

“vorzüglich, min. randfehler, winz. kratzer”

KMK –> SNF:s auktion 54 (1964) –> Georg de Laval –>?–> Claes-Olof Algårds samling –> Julius Haganders samling (1986-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>? 

KMK utnyttjade sin företrädesrätt och bytte till sig Sven Svenssons exemplar och lämnade i stället detta ex som man hade sedan tidigare till SMF:s auktion. (Foto Hagander 2)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

J.Pedersens Mynthandel (1973) –> Claes-Olof Algårds samling (1973-1980) –>Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –>Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 43 (1991) –>?–> MISAB 29 (2018) –>?–> MISAB 36 (2021) –> AR:s samling

(Foto MISAB 29)

ex 4. 

kvalitet 1?, “varit hängd, något beskuren”

Förvärvad till samling Bonde på Eriksberg 8/12 1927 –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Anders Dahlman –>?–> Numimarket Polen auktion 9 (2021)

(Foto Numimarket Polen 9)

Andra kända försäljningar:

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. J.F.C.Reimmann, Hanover –> Adolf Hess 48, Frankfurt am Main (1892)

ex. Bukowski 74 (1892) –> Holmberg

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Malmö Myntkabinett

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. huset Oldenburg –> A.Riechmann, Halle, auktion 24/9 1924

ex. Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) kvalitet 1

ex. Svensson –> SNF 54 (1964) –> KMK kvalitet 01)(1+