Raritetssidan – Karl IX – 1 Mark 1609

ex 1.

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling (ss1724) –> SNF 147 (2004) –>?–> MISAB 6 (2012) –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 2.

kvalitet 1+, “svårt tyda årtalet p.g.a. dubbelprägling”

Ahlström 2 (1972) –> Åke Järnums samling –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

Även om årtalet är svårt att tyda så har man i båda katalogerna angett 1609. (Foto MISAB 5)

ex 3.

kvalitet 1+)(1/1+, “fina rispor, plantsfel i randen”

MISAB 21 (2017) –> Melins Mynt –> Pierres samling

(Foto MISAB 21)

ex 4.

kvalitet 1/1+)(1+, “repor på åtsidan”

Gunnar Ekströms samling (-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –> Ted Malmstedt –>?–> Ahlström 19 (1979) –>?–> MISAB 37 (2021) –> Tykes samling

(Foto MISAB 37)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “rengjord, stora plantsfel”

MISAB webb 24 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 6.

kvalitet 1)(1/1+, “litet plantsfel”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6:156 (2010) –> Ottar Ertzeids samling (2010-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 24)

ex 7.

kvalitet 1

Ahlström 17 (1978) –>?

(Foto Ahlström 17)

ex 8.

kvalitet 1, “dubbelpräglad”

Mynthandlare Heiner Stuker, Zürich –> Sten Törngrens samling (1975-2000) –> Spink 143:429 (2000) –>?

I Spinks lot nr 429 såldes två exemplar, med samma proveniens, som vägde 4,40 g resp. 4,56 g, båda i kvalitet 1. Vilket av dem som avbildats framgår dock inte. (Foto Spink 143)

ex 9.

kvalitet 1/1?

Ahlström 37 (1988) –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 10.

Bourre på Tradera 2023 –>?

Ingen bra bild, men man får ju använda det som finns till hands. (privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerlista 39 och 40 (1972) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 47 (1974) kvalitet 1+

ex. Algård –> Ahlström 5 (1974) –> Sune Berggren kvalitet 1/1+

ex. Svea 6 (1979) kvalitet 1/1+, “liten kantskada”

ex. Österlunds lagerkatalog okt. 1980 kvalitet 1/1+, “rengjord”

ex. Sten Johansson –> Ahlström 31 (1985) –> förmodligen Schmitz –> Hyllengren kvalitet 1/1?)(1

ex. Antikören 3 (1987) kvalitet 1

ex. Ahlström 57 (1998) –> Ingvar Ehnbom –> Ehnboms anbudsauktion del 2 (mars 1999) kvalitet 1, “korroderad, repad”

ex. Ahlström 66 (2002) kvalitet 1, “kantskada”