Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Dukat 1796

ex 1. 

kvalitet 01/0

Ahlström 11 (april 1976) –>?–> Österlunds auktion oktober 1976 –> Ulf Blads samling (1976-1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 (nr 1521) –> Hans Hirsch som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Schulman 174 (19/1 1931) –> Gunnar Ekströms samling (1931-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes-Olof Algård (1975-1980) –>Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 (nr 1522) –> Leif Jansson –> Myntgalleriets lagerkatalog 9 (1993) –> MM:s samling

Förvillande nog hade Schmitz 3 st dukater med detta år varav 1521 och 1522 är så lika att det knappt går att skilja dem åt. (MM:s foto)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Otto Smiths samling (1935) –> Smiths arvingar (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> MISAB 13 (2015) –> Oslo Myntgalleri –> OF:s samling  

Efter doktor Otto Smiths död 1935 behöll hans arvingar myntsamlingen komplett, dom till och med utvecklade den en del, till dess att man 1977 försålde den del som omfattade Sigismund till Gustav V. Dom äldre mynten försåldes mer anonymt 1998 på Ahlström 58. (Foto MISAB 13)

ex 4. 

“vorzüglich”

Bjarne Ahlström –> Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 (nr 1523) –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) –> AR:s samling

Detta är det tredje exemplaret (nr 1523) som fanns i Schmitz samling och det andra som köptes av Hagander. (Foto Hagander 3)

ex 5. 

kvalitet 01, “svaga plantsrispor”

Ahlström 63 (2001) –>?–> Ahlström 67 (2003) –>?

(Foto Ahlström 67)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “plantsfel, repor”

Hess/Leu 32 (1967) –>?–> Ahlström 30 (1984) –> Gunnar Skoghs samling (1984-1990) –> Ahlström 42 (1990) –>?

Kanhända är det märket uppe vid kanten vid OCH som är plantsfelet. Det var i alla fall mycket tydligt på båda bilderna. (Foto Ahlström 42)

Ytterligare försäljningar där foto saknas:

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bonnier

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Antell

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) kvalitet 0

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Jan Sjödahl –> Holmberg 107 (1914) kvalitet 0

ex. huset Oldenburg –> A.Riechmann, Halle, auktion 24/9 1924

ex. Nils Nilsson –> Holmbergs 134 (1925) kvalitet 0

ex. Sven Svenssons –> SNF 54 (maj 1964) –> Harry Glück kvalitet 0