Raritetssidan – Karl XI – 8 Mark

1664     Typ 1                        fler än 15 kända ex          sm 53

1665     Typ 2                        15 kända ex          sm 54

1666     Typ 3:1a            hel omskrift               fler än 20 kända ex          sm 55a

1666     Typ 3:1b           ompunsat V               7 kända ex          sm 55a var

1666     Typ 3:2a             delad omskrift, smal krona            1 känt ex          sm 55b

1666     Typ 3:2b            delad omskrift, bredare krona          13 kända ex          sm 55b

1667     Typ 4             stora riksvapnet, med “tofs”        6 kända ex          sm 56

1667     Typ 4             stora riksvapnet, utan tofs        11 kända ex          sm 56

1667     Typ 5            engelska korset        3 kända ex          sm 57

1670     Typ 6            engelska korset             fler än 20 kända ex          sm 58

1670     Typ 7:1            spegelmonogram, slät rand             9 kända ex          sm 59a

1670     Typ 7:2            spegelmonogram, randskrift           13 kända ex         sm 59b

1672     Typ 8                        fler än 20 kända ex          sm 60

1692-1695     Typ 9                fler än 20 kända ex vardera          sm 61-64

1696     Typ 9:5                12 kända ex          sm 65