Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 7B)

C i spegelmonogram, randskrift

Myntfakta:

Stockholm     1670            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  4223 ex (delas mellan typ 6 och 7)

Myntmästare: Christopher Conradi      mm FIRST

Gravör: Anton Meybusch

Gamla sm 59b

Nya sm 62b

R

(Foto från Schmitz katalog)

Intressant att notera är att alla tre varianterna 1670 (Typ 6, Typ 7:1 samt Typ 7:2) har olika åtsidor, trots att de stora skillnaderna finns på frånsidan och på randen, och det verkar heller inte finnas några hybrider som bryter mönstret. Man kan alltså se på åtsidan om det är fyra sköldar eller ett spegelmonogram på frånsidan, och om det är randskrift eller slät rand.