Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 2)

1665 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1665            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  1801 ex

Myntmästare: Abraham Kock            (mm pil)

Gravör: förmodligen Johan Georg Breuer

Gamla sm 54

Nya sm 57

R

(Foto MISAB 25)