Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 4)

1667 års porträtt; stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1667            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  2046 ex där både typ 4 och 5 ingår (enl. Tonkin)

Myntmästare:Abraham Kock
Gravör:Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsteen
(Foto MISAB 17)

Typ 4:1     1667        sm 56, bon 40

Kommentar:

29 kända auktionsförsäljningar senaste 50 åren.