Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 4)

1667 års porträtt; stora riksvapnet

Myntfakta:

Stockholm     1667            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  2046 ex (delas med typ 5)

Myntmästare: Abraham Kock

Gravörer: Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsteen

Gamla sm 56

Nya sm 59

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 17)

Minst 29 auktionsförsäljningar senaste 50 åren.