Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 8)

Karl XI myndig 1672

Myntfakta:

Stockholm     1670            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Randskrift:  QUOD FELIX FAUSTUMQUE SIT (=Må det vara lyckligt och lyckosamt)

Upplaga:  2024 ex

Myntmästare: Daniel Faxell     mm DF

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 4)

Gravören Anton Meybusch lämnade Sverige i början av 1671 efter att Riksbanken inte velat betala den gravörslön han hade begärt. Han verkar dock ha återkommit i slutet av 1672, förmodligen eftersänd av sin tidigare landsmaninna änkedrottningen Hedvig Eleonora, för att tillverka medaljer till Karl XI:s myndighetsdag den 18:e december 1672. Det är högst troligt att han då också graverade stamparna till denna 8 Mark 1672, vars stil helt överensstämmer med hans tidigare 8 Mark från 1670. Verktygen till randpräglingen lär dock Hindrich Zedritz ha tillverkat.