Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 5)

1667 års 2:a porträtt; engelska korset

Myntfakta:

Stockholm     1667            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  2046 ex (delas med typ 4)

Myntmästare: Abraham Kock

Gravör: Arvid Karlsteen

gamla sm 56

Nya sm 59

RRRR

Typ 5. (Sothebys foto)

Typen brukar även kallas “4 sköldar” med hänsyftning på korset på frånsidan som består av just 4 sköldar. Arvid Karlsteen fick dock inspirationen till denna frånsida från England och därför är “Engelska korset” en väl så bra benämning.