Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 5)

1667 års 2:a porträtt; engelska korset

Myntfakta:

Stockholm     1667            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  2046 ex där både typ 4 och 5 ingår (enl. Tonkin)

Myntmästare:Abraham Kock
Gravör:Arvid Karlsteen
(Sothebys foto)

Typ 5:1     1667        sm 57, bon 863             RRRR

Kommentar:

Typen brukar även kallas “4 sköldar” med hänsyftning på korset på frånsidan som består av just 4 sköldar. Arvid Karlsteen fick dock inspirationen till denna frånsida från England och därför är “Engelska korset” en väl så bra benämning.