Typsamlingssidan – Karl XI – 1 Riksdaler

Myntfakta:

Stockholm     1676     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver     slät rand

Myntmästare: Daniel Faxell

Gravör:  Hindrich Zedritz

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 1:11676original55a52aganska vanlig
Typ 1:21676efterprägling
1820-tal
55b52bfler än 15 ex
Typ 1:31676efterprägling
1909
55c52cfärre än 15 ex

Eftersom detta är Karl XI:s enda riksdaler så är det också ett av 1600-talets mest eftertraktade typmynt och eftersom tillgången inte på länga vägar täcker efterfrågan så har det vid flera tillfällen gjorts efterpräglingar. (Foto MISAB 20)

1:a efterpräglingen

sm 52b    

med randskriften MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (= Må jag ej skadas av giriga händer)          

Den släta randen är alltså ett viktigt tecken på mynt ur den ursprungliga präglingen. Har myntet en randskrift så är det odiskutabelt en efterprägling. En närmare datering av denna efterprägling är svår eftersom randskriften användes 1718-1827. Det anses dock att den är gjord på 1820-talet.

med randskriften GLORIA IN EXCELSIS DEO (= Ära vare Gud i höjden)

Ett litet antal av efterpräglingarna har dock denna randskrift som förekommer bara två gånger i mynthistorien, nämligen på de båda jubileumsriksdalrarna 1721 och 1821. Vid närmare studium finner man att efterpräglingarna är lettrade på exakt samma sätt som 1821 och därför kan man säkert datera präglingen till 1820-talet.

2:a efterpräglingen    

sm 52c

1909 fick mynthandlaren T. G. Appelgren tillstånd att i en medaljpress prägla 25 exemplar av myntet, men då användes ett större myntämne som gjorde dem tyngre. Viktigt att komma ihåg eftersom randen är slät som på originalen.

För den som vill veta mer kan den lilla skriften “Ett gammalt mynt berättar…”, som gavs ut av Ulf Ottosson, rekommenderas.