Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 6)

1670 års porträtt; engelska korset

Myntfakta:

Stockholm     1670            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  4223 ex (delas med typ 7)

Myntmästare: Christopher Conradi

Gravörer Anton Meybusch och Arvid Karlsteen

Gamla sm 58

Nya sm 61

Ganska vanligt förekommande

Typ 6. (Foto MISAB 13)

Förmodligen var det Meybusch som graverade åtsidan och Karlsteen frånsidan.

Intressant att notera är att alla tre varianterna 1670 (Typ 6, Typ 7:1 samt Typ 7:2) har olika åtsidor, trots att de stora skillnaderna finns på frånsidan och på randen, och det verkar heller inte finnas några hybrider som bryter mönstret. Man kan alltså se på åtsidan om det är fyra sköldar eller ett spegelmonogram på frånsidan, och om det är randskrift eller slät rand.