Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 6)

1670 års porträtt; engelska korset

Myntfakta:

Stockholm     1670            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  4223 ex där både typ 6 och 7 ingår (enl. Tonkin)

Myntmästare:Christopher Conradi
Gravörer:Anton Meybusch och Arvid Karlsteen
(Foto MISAB 13)

Typ 6:1.     1670          sm 58, bon 864

Kommentar:

Förmodligen var det Meybusch som graverade åtsidan och Karlsteen frånsidan.