Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 9)

1692 års porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1692-1696            31,35 g     39–41,5 mm     92,2% silver

Upplaga:  185542 ex (enl. Tonkin)

Myntmästare:Anders Strömnermm AS
Gravör:Arvid Karlsteen
(Foto MISAB 4)

Typ 9:1     1692              sm 61, bon 45

Typ 9:2     1693              sm 62, bon 46

Typ 9:3a     1694/93            sm 63, bon 50

Typ 9:3b     1694                  sm 63, bon 50     

Typ 9:4     1695               sm 64, bon 51

Typ 9:5     1696               sm 65, bon 47                    R

Kommentar:

Karlsteen använde sig inte av någon porträttpuns och porträtten är därför inte helt lika genom åren. I nedanstående schema redogörs för hur porträtten fördelar sig.

Åtsida nrförekommer årkännetecken
11692-1693inre kantring och punkt efter SWE
21692-1694saknar nämda kantring och punkt
1694 kopplat enbart till frånsidor med 1694/3
31694-1695porträtt kopplat till frånsidor 1694 med rena årtal samt alla 1695
416961696 års porträtt