Raritetssidan – Karl XI – 8 Mark 1667 (engelska korset)

ex 1.

kvalitet 01

KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Daniel Holmberg som ombud –> J.F.H.Oldenburgs samling (1893-1898) –> Bukowski 115 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling nr 1408 (1898-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i dennes dotter Jane Brand Allens ägo –> Sothebys auktion “The Brand Collection part 4”, London (1983) –> LG Johansson –> Claes Olof Algård –> Bengt Hemmingsson –> Max Mitteregger –> köpare 63

(Sothebys foto)

ex 2.

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Claes-Olof Algårds samling –> Åke Järnums samling (-1979) –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –> köpare 64

Förmodligen var det Järnums barn som var inlämnare på Ahlström 42. (Foto Ahlström 42)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Bonnier –> TG Appelgren –> Axel Jonsson –> Avesta Myntmuseum