Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 3)

1666 års porträtt med harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1666            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  6237 ex (enl. Tonkin)

Myntmästare:Abraham Kockmm “pil”
Gravör:Johan Georg Breuer

Hel omskrift

Typ 3:1a     1666                sm 55a, bon 38

Typ 3:1b     1666        V ompunsat             sm 55a var, bon–                RR

Delad omskrift

Typ 3:2a     1666        smal krona        sm–, bon–        RRRR

Typ 3:2b     1666        bredare krona        sm 55b, bon 39        R

Typ 3:1a (Foto MISAB 22)
Typ 3:1b. En variant där V i årtalet råkade bli felvänt och därefter ompunsat åt rätt håll. (Foto MISAB 13)
Typ 3:2a med samma frånsida som typ 3:1 (Foto MISAB 13)
Typ 3:2b (Foto MISAB 12)

Kommentar:

Förmodligen var åtsidesstampen med hel omskrift den första som användes. Till den användes huvudsakligen en frånsida med en krona som var något smalare än skölden. När man sedan bytte ut åtsidan mot en med delad omskrift så blev frånsidan utbytt något senare, och därför blev det en del präglingar av Typ 3:2a i skarven.

Enligt Stig Stenström (NNÅ 1945) så är det troligt att Arvid Karlsteen fick vara med och gravera stamparna till högre valörer redan 1666. Det är dock omöjligt att säga vem av Karlsteen och Breuer som graverat vad. Lägg också märke till att det använts 3 åtsidesstampar och 4 frånsidesstampar till mynten ovan..