Typsida – Karl XI – 8 Mark (Typ 7)

1670 års mindre porträtt; C i spegelmonogram

Myntfakta:

Stockholm     1670            31,35 g     40,5-47,0 mm     92,2% silver

Upplaga:  4223 ex där både typ 6 och 7 ingår (enl. Tonkin)

Myntmästare:Christopher Conradimm FIRST
Gravör:Anton Meybusch
(Foto MISAB 4)

Slät rand

Typ 7:1.     1670          sm 59a, bon 41             RR

Randskrift: CIRCUMEUNDO SERVAT ET ORNAT

Typ 7:2.     1670          sm 59b, bon 42             R

(Foto från Schmitz katalog)

Kommentar:

Intressant att notera är att alla tre varianterna 1670 (Typ 6, Typ 7:1 samt Typ 7:2) har olika åtsidor, trots att de stora skillnaderna finns på frånsidan och på randen, och det verkar heller inte finnas några hybrider som bryter mönstret. Man kan alltså se på åtsidan om det är fyra sköldar eller ett spegelmonogram på frånsidan, och om det är randskrift eller slät rand.