Typsamlingssidan – Karl XI – 1 Mark

1 Mark     Typ 1      1663-1664

“Bladknippe” i nacken

(Foto MISAB 25)

1 Mark     Typ 2      1663 och 1665

Mångveckad mantel med harnesk som skymtar fram i glipa vid axeln

(Foto Kenneth Jonsson)

1 Mark     Typ 3      1664-1665

Slätt harnesk och axelflikar

(Foto MISAB 16)

1 Mark     Typ 4      1664

Porträtt med kravatt

(SM-bokens foto)

1 Mark     Typ 5      1665

Porträtt med fransade bandändar vid axeln

(SM-bokens foto)

1 Mark     Typ 6      1665

Porträtt med armskenor

(SM-bokens foto)

1 Mark     Typ 7      1669 och 1671

1669 års porträtt

(Foto MISAB 15)

1 Mark     Typ 8      1671

1671 års stora porträtt

(Foto MISAB 8)

1 Mark     Typ 9      1671

1671 års mindre porträtt

(Foto MISAB 22)

1 Mark     Typ 10      1672 och 1674

1672 års porträtt

(Foto Aurum 5)

1 Mark     Typ 11      1673

Porträtt med bar hals

(SM-bokens foto)

1 Mark     Typ 12      1683-1697

Högervänt porträtt

(Foto MISAB 12)