Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark (typ 20-28)

ÅrKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 20A1667G116a2 kända ex120a
Typ 20B1667G116bvanlig120b
Typ 20C1667G116c3 kända ex120c
Typ 20B1668G117a9 kända ex121a
Typ 20C1668G117bganska vanlig121b
Typ 20C1668låga G1 känt ex
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 211668pil2 MG118vanlig122
Typ 211668pil2 Mlåga G4 kända ex
Typ 221669FIRSTII MC119ganska
vanlig
123
Typ 221669FIRST2 MGdo9 kända exdo

Specialsida

Porträttgrupp 1669-1670 som i sm-boken ingår i Typ 23

ÅrValörMmKronorGöhle nrFörekomst
Porträtt 116692 Mlåga C1 känt ex
Porträtt 216692 Mlåga C598-6004 kända ex
Porträtt 316692 Mlåga C590-5919 kända ex
Porträtt 316692 MFIRSTG5793 kända ex
Porträtt 416692 Mlåga C595-5976 kända ex
Porträtt 416692 MFIRSTG576-5788 kända ex
Porträtt 516692 Mlåga C5921 känt ex
Porträtt 616692 Mlåga C1 känt ex
Porträtt 716692 Mlåga C5941 känt ex
Porträtt 71669II MFIRSTC573-57410 kända ex
Porträtt 816692 Mlåga C5931 känt ex
Porträtt 91669II MFIRSTC571-5726 kända ex
Porträtt 101669II MFIRSTC5751 känt ex
Porträtt 1016692 MFIRSTG581-5826 kända ex
Porträtt 716702 MFIRSTC612-6148 kända ex
Porträtt 1016702 MFIRSTC1 känt ex
ÅrMmKrontypVariant
övrigt
Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 231669FIRSTCII M
SVECIAE
120a
och b
ganska
vanlig
124a
Typ 231669FIRSTCII M
SUECIAE
2 kända ex
Typ 231669FIRSTG2 M
SVECIAE
120a
och b
ganska
vanlig
124a
Typ 231669FIRSTG2 M
SUECIAE
6 kända ex
Typ 231669utanlåga GSVECIAE120c
och d
8 kända ex124b
Typ 231669utanlåga GSUECIAE10 kända ex
Typ 231670FIRSTCSVECIAE121aminst 25 ex125a
Typ 231670FIRSTCSUECIAE4 kända ex
Typ 231670FIRSTGdo1 känt ex125a
Typ 231670FIRSTH121bvanlig125b
Typ 231671FIRSTHSVECIAE122amycket
vanlig
126a
Typ 231671FIRSTHSVEdo4 kända exdo
Typ 231671FIRSTHbakvänd
2
122b10 kända ex126b

Specialsida

Avvikande porträtt 1671-1672 som i sm-boken ingår i Typ 23

ÅrKronorGöhle nrFörekomst
Typ 11671H1680, 681 och 68910 kända ex
Typ 11671H2699, 701, 702 och 72912 kända ex
Typ 21671H27174 kända ex
Typ 31672H3753 och 759-7603 kända ex
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 241671FIRSTH1233 kända ex127

Specialsida

Avvikande porträtt 1671 som som i sm-boken ingår i Typ 24

ÅrGöhle nrFörekomst
Porträtt 116717412 kända ex
Porträtt 216717423 kända ex
Porträtt 316717433 kända ex
Porträtt 416717441 känt ex
Porträtt 516712 kända ex
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 231672FIRSTH124a13 försäljn.
9 med foto
128a
Typ 231672DFH124b5 försäljn.
2 med foto
128b
Typ 231672DF i
monog.
H124cganska
vanlig
128c
Typ 231673doH1 känt ex129
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 211673DFH125vanlig130
Typ 211674DFH126ganska vanlig131
ÅrKrontypStavningGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 25A1674GSVECIAE127aminst 25 ex132a
Typ 25A1674Hdodo3 kända exdo
Typ 25B1674Gdo127b10 kända ex132b
Typ 25B1674Hdodoganska vanligdo
Typ 25B1675Gdo128aganska vanlig133a
Typ 25B1675Hdodo5 kända exdo
Typ 25C1675Gdo128bminst 25 ex133b
Typ 25A1676Gdo3 kända ex
Typ 25B1676Gdo129a8 kända ex134a
Typ 25C1676Gdo129bminst 25 ex134b
Typ 25C1677Gdo1304 kända ex135
Typ 25C1678GSVEdo3 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 261677CAROLVS — XI REX SVE131sällsynt136a
Typ 261677CAROLVS XI — REX SVECIAEdo4 kända ex136b
Typ 261678CAROLVS XI — REX SVECIAE13215 kända ex137
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 27A1678SVECIAE1338 kända ex138
Typ 27A1679do134sällsynt139
Typ 27B1680do1359 kända ex140
Typ 27B1680SVEdo5 kända exdo
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 281680DF13615 kända ex141
Typ 281681DF137sällsynt142
Typ 281682DF138ganska
vanlig
143
Typ 281683DF139minst 25 ex144
Typ 281684AS14010 kända ex145
Typ 281685AS141ganska
vanlig
146
Typ 281686AS142minst 25 ex147
Typ 281687AS143ganska
vanlig
148
Typ 281688AS144ganska
vanlig
149
Typ 281689AS145ganska
vanlig
150
Typ 281690AS146ganska
vanlig
151
Typ 281691AS147ganska
vanlig
152
Typ 281692AS148vanlig153
Typ 281693AS149vanlig154
Typ 281694AS150mycket vanlig155
Typ 281695AS151ganska
vanlig
156
Typ 281696AS152ganska
vanlig
157
Typ 281697AS153sällsynt158