Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark (typ 21-41)

Typ 21         mantel med bart bröst, stor knut vid axeln

(Foto MISAB 10)
1667krontyp Bsm 115bon–1 känt ex
1667krontyp Fsm 115bon 209-214fler än 15 ex

Typ 22         mantel uppbunden vid axeln med litet spänne

(Foto MISAB 25)
1667hel omskriftsm 116abon–1 känt ex
1667delad omskriftsm 116bbon 215-224fler än 15 ex
1668delad omskriftsm 117abon 2258 kända ex

Typ 23         mantel uppbunden utan synlig knut eller spänne

(Ahlströms foto)
1667krontyp Fsm 116cbon–1 känt ex
1668krontyp Fsm 117bbon 226-232fler än 15 ex
1668låga B-kronorsm–bon–fler än 15 ex

Typ 24         bar hals

(Foto MISAB 30)
1668mm pil, låga B-kronorsm 118bon 2393 kända ex
1668mm pil, krontyp Fsm 118bon 233-238fler än 15 ex
1673mm DF, krontyp Gsm 125bon 310-318fler än 15 ex
1674mm DF, krontyp Gsm 126bon 319-325fler än 15 ex

Typ 25         högt ansatt axelavskärning som är dold av hårslingor

(Foto MISAB 10)
1669låga B-kronorsm–bon–3 kända ex

Typ 26         mantel och 7-8 axelflikar

(Foto MISAB 2)
1669krontyp Bsm 119bon 241fler än 15 ex
1669krontyp Fsm 119bon 2417 kända ex

Typ 27         tydlig och högt ansatt axelavskärning

(Foto MISAB 4)
1669utan mmlåga B-kronorsm 120dbon 86710 kända ex
1669mm FIRSThöga B-kronorsm 120dbon 250-25111 kända ex
1669mm FIRSTkrontyp Fsm 120bbon 252-253fler än 15 ex
1670mm FIRSThöga B-kronorsm–bon 283-284fler än 15 ex

Typ 28         mångveckad mantel

(Foto Ahlström 20)
1669utan mmlåga B-kronorsm 120cbon 86611 kända ex
1669mm FIRSThöga B-kronorsm 120abon 247-249fler än 15 ex
1669mm FIRSTkrontyp Fsm 120abon 242-246fler än 15 ex
1670mm FIRSThöga B-kronorsm 121abon 254-256
och 258-261
fler än 15 ex
1670mm FIRSTkrontyp Fsm 121abon–fler än 15 ex
1670mm FIRSTkrontyp G1sm 121bbon 263 och 285fler än 15 ex

Typ 29         graverad med hjälp av Meybusch porträttpuns

(Foto MISAB 29)
1670mm FIRSTkrontyp Bsm 121abon 2571 känt ex
1670mm FIRSTkrontyp G1sm 121bbon 262 och
264-272
fler än 15 ex
1670mm FIRSTkrontyp G2sm 121bbon 273-282fler än 15 ex
1671mm FIRSTkrontyp G2sm 122abon 286-288
och 290-291
fler än 15 ex
1671mm FIRSTbakvänd valörtvåasm 122bbon 2899 kända ex
1671mm FIRSTkrontyp G3sm 122abon 292-294
och 298-303
fler än 15 ex
1672mm FIRSTkrontyp G3sm 124abon 305-306fler än 15 ex
1672mm DFsm 124bbon 3072 kända
försäljningar
1672mm DF i monogramsm 124cbon 308-309fler än 15 ex
1673mm DF i monogramsm–bon–1 känt ex

Typ 30         1671 års 1:a avvikande porträttyp

(Foto MISAB 3)
1671mm FIRST, krontyp Gsm 122abon 29514 kända ex

Typ 31         1671 års 2:a avvikande porträttyp

(Foto MISAB 3)
1671mm FIRST, krontyp Gsm 123bon 3042 kända ex

Typ 32         1671 års 3:e avvikande porträtt

(Foto Bonde 6)
1671mm FIRST, krontyp Gsm 122abon 2969 kända ex

Typ 33         1671 års 4:e avvikande porträtt

(Foto MISAB 10)
1671mm FIRST, krontyp Gsm–bon 2972 kända ex

Typ 34         mantel och bart bröst, stor knut vid axeln

1674krontyp Fsm 127abon 326-327fler än 15 ex
1674krontyp G3sm 127abon 3292 kända ex

Typ 35         mantel med krage (Stockholms frånsida)

(Foto MISAB 4)
1674krontyp Fsm 127bbon 3288 kända ex
1674krontyp G3sm 127bbon 330-333fler än 15 ex
1675krontyp Fsm 128abon 334-338fler än 15 ex
1675krontyp G3sm 128abon–3 kända ex
1676krontyp Fsm 129abon 3417 kända ex

Typ 36         mantel med krage (Landskronas frånsida)

(Foto Ahlström 14)
1675myntortsmärke Lsm 252bon 8712 kända ex

Typ 37               Landskronaporträtt med bar hals

(Foto Ahlström 14)
1675mm glödghakarsm 253bon–0 kända ex

Typ 38               mantel utan krage

(Bild från Schmitz katalog)
1675sm 128bbon 339-340fler än 15 ex
1676sm 129bbon 342-345fler än 15 ex
1677SVECIAEsm 130bon 3464 kända ex
1677SVEsm 130bon–3 kända ex

Typ 39         högervänt porträtt med mantel och bar hals

(Foto MISAB 8)
1677SVEsm 131bon 347-349fler än 15 ex
1677SVECIAEsm 131bon–3 kända ex
1678sm 132bon–13 kända ex

Typ 40        högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

(Foto MISAB 19)
1678sm 133bon 3506 kända ex
1679sm 134bon 351fler än 15 ex
1680SVECIAEsm 135bon 3526 kända ex
1680SVEsm 135bon–3 kända ex

Typ 41         högervänt porträtt med mantel och harnesk

(Foto MISAB 24)
1680mm DFsm 136bon 353-35410 kända ex
1681mm DFsm 137bon 35513 kända ex
1682mm DFsm 138bon 356-361fler än 15 ex
1683mm DFsm 139bon 362-365fler än 15 ex
1684mm ASsm 140bon 3667 kända ex
1685mm ASsm 141bon 367-369fler än 15 ex
1686mm ASsm 142bon 370-375fler än 15 ex
1687mm ASsm 143bon 376-379fler än 15 ex
1688mm ASsm 144bon 380-383fler än 15 ex
1689mm ASsm 145bon 384-388fler än 15 ex
1690mm ASsm 146bon 389-390fler än 15 ex
1691mm ASsm 147bon 391-394fler än 15 ex
1692mm ASsm 148bon 395-397fler än 15 ex
1693mm ASsm 149bon 398-401fler än 15 ex
1694mm ASsm 150bon 402-407fler än 15 ex
1695mm ASsm 151bon 408-409fler än 15 ex
1696mm ASsm 152bon 410-411fler än 15 ex
1697mm ASsm 153bon 412fler än 15 ex