Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark (typ 20-28)

ÅrKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 20A1667G116a2 kända ex120a
Typ 20B1667G116bvanlig120b
Typ 20C1667G116c3 kända ex120c
Typ 20B1668G117a9 kända ex121a
Typ 20C1668G117bganska vanlig121b
Typ 20C1668låga G1 känt ex
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 211668pil2 MG118vanlig122
Typ 211668pil2 Mlåga G4 kända ex
Typ 221669FIRSTII MC119ganska
vanlig
123
Typ 221669FIRST2 MGdo9 kända exdo

Specialsida

Porträttgrupp 1669-1670 som inte kom med i sm-boken

ÅrMmKrontypVariant
övrigt
Nya
sm-nr
Typ 231669FIRSTCII M
SVECIAE
120a
och b
ganska
vanlig
124a
Typ 231669FIRSTCII M
SUECIAE
2 kända ex
Typ 231669FIRSTG2 M
SVECIAE
120a
och b
ganska
vanlig
124a
Typ 231669FIRSTG2 M
SUECIAE
6 kända ex
Typ 231669utanlåga GSVECIAE120c
och d
8 kända ex124b
Typ 231669utanlåga GSUECIAE9 kända ex
Typ 231670FIRSTCSVECIAE121afler än
15 ex
125a
Typ 231670FIRSTCSUECIAE4 kända ex
Typ 231670FIRSTGdo1 känt ex125a
Typ 231670FIRSTH121bvanlig125b
Typ 231671FIRSTHSVECIAE122amycket
vanlig
126a
Typ 231671FIRSTHSVEdo4 kända exdo
Typ 231671FIRSTHbakvänd
2
122b10 kända ex126b

Specialsida

Avvikande porträtt 1671-1672 som i sm-boken ingick i Typ 23

ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 241671FIRSTH1233 kända ex127

Specialsida

Avvikande porträtt 1671 som som i sm-boken ingick i Typ 24

ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 231672FIRSTH124a13 försäljn.
9 med foto
128a
Typ 231672DFH124b5 försäljn.
2 med foto
128b
Typ 231672DF i
monog.
H124cganska
vanlig
128c
Typ 231673doH1 känt ex129
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 211673DFH125vanlig130
Typ 211674DFH126ganska vanlig131
ÅrKrontypStavningGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 25A1674GSVECIAE127afler än 15 ex132a
Typ 25A1674Hdodo3 kända exdo
Typ 25B1674Gdo127b8 kända ex132b
Typ 25B1674Hdodoganska vanligdo
Typ 25B1675Gdo128aganska vanlig133a
Typ 25B1675Hdodo5 kända exdo
Typ 25C1675Gdo128bfler än 15 ex133b
Typ 25B1676Gdo129a8 kända ex134a
Typ 25C1676Gdo129bfler än 15 ex134b
Typ 25C1677Gdo1304 kända ex135
Typ 25C1678GSVEdo3 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 261677CAROLVS — XI REX SVE131fler än 15 ex136a
Typ 261677CAROLVS XI — REX SVECIAEdo4 kända ex136b
Typ 261678CAROLVS XI — REX SVECIAE13215 kända ex137
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 27A1678SVECIAE1338 kända ex138
Typ 27A1679do134fler än 15 ex139
Typ 27B1680do1359 kända ex140
Typ 27B1680SVEdo4 kända exdo
ÅrMmGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 281680DF13613 kända ex141
Typ 281681DF13715 kända ex142
Typ 281682DF138ganska
vanlig
143
Typ 281683DF139fler än 15 ex144
Typ 281684AS14010 kända ex145
Typ 281685AS141ganska
vanlig
146
Typ 281686AS142fler än 15 ex147
Typ 281687AS143ganska
vanlig
148
Typ 281688AS144ganska
vanlig
149
Typ 281689AS145ganska
vanlig
150
Typ 281690AS146ganska
vanlig
151
Typ 281691AS147ganska
vanlig
152
Typ 281692AS148vanlig153
Typ 281693AS149vanlig154
Typ 281694AS150mycket vanlig155
Typ 281695AS151ganska
vanlig
156
Typ 281696AS152ganska
vanlig
157
Typ 281697AS153fler än 15 ex158