Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark (typ 21-41)

ÅrKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 20A1667G116a2 kända ex120a
Typ 20B1667G116bvanlig120b
Typ 20C1667G116c3 kända ex120c
Typ 20B1668G117a8 kända ex121a
Typ 20C1668G117bganska vanlig121b
Typ 20C1668låga G1 känt ex
ÅrMmValörKrontypGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 211668pil2 MG118vanlig122
Typ 211668pil2 Mlåga G4 kända ex
Typ 221669FIRSTII MC119ganska
vanlig
123
Typ 221669FIRST2 MGdo7 kända exdo
ÅrMmKrontypVariant
övrigt
Nya
sm-nr
Typ 231669FIRSTCII M120a
och b
ganska
vanlig
124a
Typ 231669FIRSTG2 M120a
och b
ganska
vanlig
do
Typ 231669utanlåga G120c
och d
fler än
15 ex
124a
Typ 231670FIRSTC121afler än
15 ex
125a
Typ 231670FIRSTGdo1 känt exdo
Typ 231670FIRSTH121bvanlig125b
Typ 231671FIRSTHSVECIAE122amycket
vanlig
126a
Typ 231671FIRSTHSVEdo3 kända exdo
Typ 231671FIRSTHbakvänd
2
122b10 kända ex126b

ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 241671FIRSTH1233 kända ex127
ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 231672FIRSTH124a12 försäljn.
8 med foto
128a
Typ 231672DFH124b3 försäljn.
0 foton
128b
Typ 231672DF i
monog.
H124cganska
vanlig
128c
Typ 231673doH1 känt ex129

Typ 24         bar hals

ÅrMmKrontypGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 211673DFH125vanlig130
Typ 211674DFH126ganska vanlig131
ÅrKrontypStavningGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 25A1674GSVECIAE127afler än 15 ex132a
Typ 25A1674Hdodo3 kända exdo
Typ 25B1674Gdo127b8 kända ex132b
Typ 25B1674Hdodoganska vanligdo
Typ 25B1675Gdo128aganska vanlig133a
Typ 25B1675Hdodo5 kända exdo
Typ 25C1675Gdo128bfler än 15 ex133b
Typ 25B1676Gdo129a8 kända ex134a
Typ 25C1676Gdo129bfler än 15 ex134b
Typ 25C1677Gdo1304 kända ex135
Typ 25C1678GSVEdo3 kända exdo
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 261677CAROLVS — XI REX SVE131fler än 15 ex136a
Typ 261677CAROLVS XI — REX SVECIAEdo4 kända ex136b
Typ 261678CAROLVS XI — REX SVECIAE13215 kända ex137

Typ 36         mantel med krage (Landskronas frånsida)

(Foto Ahlström 14)
1675myntortsmärke Lsm 252bon 8712 kända ex

Typ 37               Landskronaporträtt med bar hals

(Foto Ahlström 14)
1675mm glödghakarsm 253bon–0 kända ex

Typ 39         högervänt porträtt med mantel och bar hals

(Foto MISAB 8)
1677SVEsm 131bon 347-349fler än 15 ex
1677SVECIAEsm 131bon–3 kända ex
1678sm 132bon–13 kända ex

Typ 40        högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

(Foto MISAB 19)
1678sm 133bon 3506 kända ex
1679sm 134bon 351fler än 15 ex
1680SVECIAEsm 135bon 3526 kända ex
1680SVEsm 135bon–3 kända ex

Typ 41         högervänt porträtt med mantel och harnesk

(Foto MISAB 24)
1680mm DFsm 136bon 353-35410 kända ex
1681mm DFsm 137bon 35513 kända ex
1682mm DFsm 138bon 356-361fler än 15 ex
1683mm DFsm 139bon 362-365fler än 15 ex
1684mm ASsm 140bon 3667 kända ex
1685mm ASsm 141bon 367-369fler än 15 ex
1686mm ASsm 142bon 370-375fler än 15 ex
1687mm ASsm 143bon 376-379fler än 15 ex
1688mm ASsm 144bon 380-383fler än 15 ex
1689mm ASsm 145bon 384-388fler än 15 ex
1690mm ASsm 146bon 389-390fler än 15 ex
1691mm ASsm 147bon 391-394fler än 15 ex
1692mm ASsm 148bon 395-397fler än 15 ex
1693mm ASsm 149bon 398-401fler än 15 ex
1694mm ASsm 150bon 402-407fler än 15 ex
1695mm ASsm 151bon 408-409fler än 15 ex
1696mm ASsm 152bon 410-411fler än 15 ex
1697mm ASsm 153bon 412fler än 15 ex