Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 40)

Högervänt porträtt med harnesk och fältbindel

Myntdata:

Stockholm     1678-1680     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF)

Gravör:  Hindrich Zedritz

Porträtt med kravatt

       Typ 40:1.     1678          sm 133, bon 350           RR

       Typ 40:2.     1679          sm 134, bon 351           S

Porträtt utan kravatt

       Typ 40:3.     1680     SVECIAE          sm 135, bon 352           RR

       Typ 40:4.     1680     SVE          sm 135, bon–           RRR

Typ 40:1. Bon 350. (Foto Bonde 6)

Typ 40:2. Bon 351. (Foto Ahlström 52)

Typ 40:3. Bon 352 utan kravatt. (Foto Bonde 5)

Typ 40:4. Bon–. Med SVE i omskriften. (Foto Ahlström 18)