Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 39)

Högervänt porträtt med mantel och bar hals

Myntdata:

Stockholm     1677-1678     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF)

Gravör:  förmodligen Hindrich Zedritz

Typ 39:1.     1677         SVE          sm 131, bon 347-349     varianter          S

Typ 39:2.     1677         SVECIAE          sm 131, bon–          RRR

Typ 39:3.     1678          sm 132, bon–          R

Typ 39:1. Detta är det första högervända porträttet sedan 1664. Det finns en del varianter med avseende på åtsidan varav en del redovisas under länken ovan. Frånsidan har bara variationer och var i praktiken oförändrad 1676-1679. (Foto Ahlström 27)

Typ 39:2. Samma årtal men med SVECIAE i omskriften. (Foto MISAB 13)

Typ 39:3. Samma åtsidesstamp som 39:2 men nu med årtalet 1678. (Foto Ahlström 63)