Raritetssidan – Karl XI – 2 Mark 1669 – Typ 22½ – Porträtt 5

ex 1.

kvalitet 1?/1

Ahlström 71 (2004) –> Sten Törngrens samling (2004-2008) –> Berndt Göhles samling (nr 592)

Ett avvikande porträtt. Tyvärr är kvalitén på myntet för dåligt för att man ska kunna se hur det egentligen ser ut. Man ser bara så pass att man vet att det inte är stampidentiskt med någon annan porträttyp. Tills vidare får det inget eget porträtt nummer. (Foto från Göhles katalog)